13 Mart 2008 Perşembe

YARDIMCI MAKİNE

1- Aşağıdakilerden hangisi yakıt sistemine ait ana sistemlerden değildir?

Yakıt atomizasyon sistemi

2- Devrede olan bir kazanda (gemi sevk sisteminde) düşük buhar basıncının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süperhiter çıkış sıcaklığının ani olarak düşmesi

3- Kapalı ve basınç altında çalışan besleme suyu devresinde kazana verilen besleme suyunun her litresinde kaç cm3 oksijen bulunabilir?

A) 0,1 cm3

4- Kondenser hotvelinin hacmi ile ilgili kural aşağıdakilerden hangisidir?

Yoğuşum pompasının tam kapasitesinde, onu 1 dakika besleyecek yoğuşum suyu hacmine sahip olmalıdır

5- Aşağıdakilerden hangisi vakum kapalı besleme sistemi elemanı değildir?

Deaeratör tank

6- Gemilerde içme suyunun en uç merkezlere kadar ulaşımını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrofor

7- Pervane tipi pompalar nerede kullanılırlar?

A) Alçak basınçta sıvı basılacak yerlerde

8- Bir santrifüj pompanın operasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yukarıdakilerin tümü yapılır

9- Elektrikli bir pompayı onarmamız gerektiğinde öncelikli emniyet kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrik besleme şalteri üzerine ikaz etiketi asılır

10- Spindılı diskine bağlı olmayan valf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stop çek valf

11- Açılarak iç basıncı kontrol eden valf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rilif valf

12- İki strokta bir disçarç yapan pistonlu bir pompanın valf sandığında kaç adet ve ne tür valf bulunur?

A) 2 adet lift çek valf

13- Bir gemide dabıl botum tanklarına alınan safra ile aşağıdakilerden hangi
si düzenlenir?

A) Geminin çektiği su ve dengesi düzenlenir

14- Aşağıdaki malzemelerden hangisi deniz suyu devrelerinde kullanılmamalıdır?

A) Demir

15- İki kademeli hava soğutmalı bir hava kompresöründe kaç adet emme ve discarç valfı bulunur?

A) 2 emme, 2 disçarç

16- Separatörler için genellikle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yakıtta bulunan yağı ayırır

17- Separatörün asıl görevi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Çökme, ayrılma olayını hızlandırır

18- Dümen sisteminde ram nedir?

A) Dümene hareket veren bir piston ve iki hidrolik silindir

19- Bir gemiyi iterek yanaştırmak veya düzeltmek için kullanılan donanıma ne ad verilir?

A) Tov vinci

20- Alev borulu kazanlarda buhar basıncını kontrol eden ve emniyetini gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manometre

21- Aşağıdakilerden hangisi bir buhar dramının iç donanımı değildir?

A) Hava musluğu

22- Su borulu kazanlarda Brayn valfının türü ve hangi amaçla kullanıldığı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Stop valf; yüzey blöfü

23- Heder tipi ince su borulu bir kazanın buhar dramının üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Disüperhiter

24- Aşağıdakilerden hangileri kazan dış donanımı değildir?

A) Vorteks giderici

25- Kazan tesislerinde kaç adet besleme suyu devresi bulunur?

A) 2

26- Ana ve yardımcı kondenserlerin deniz suyu tarafına uygulanabilecek maksimum basınç ne kadardır?

A) 15 PSIG

27- Hangisi devir hareketli pompa değildir?

A) Pistonlu pompa

28- Aşağıdakilerden hangisi bir santrifüj pompanın elemanı değildir?

A) Kroshed

29- Dakikada 250 devirle çalışan düz dişli bir yağ pompası saatte 2 m3 yağ basıyorsa, devrinin 500 d/dk olması halinde yaklaşık kaç m3 yağ basabilir?

A) 4 m3

30- Dış görünüşü bakımından glob valfı tanıtan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Gövdesinin küresel oluşu

31- 4 barlık bir su devresinde tek yönlü akış sağlayan valf aşağıdakilerden hangisidir?

Çalpara valf

32- Aşağıdaki valflardan hangisi glob valfa çok benzer ve aynı ilkeye göre çalışır?

A) İğne valf

33- Bir gasketin iyi bir sızdırmazlık elemanı olabilmesi için aşağıdaki hangi yeteneğe sahip olması gerekir?

A) Esneme

34- Bir gemide olası elektrik yangınına aşağıdakilerden hangisi ile müdahale edilmelidir?

A) CO2

35- Dümen sistemi 430 sancak tarafa basılmış ise, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

Hidrolik silindirlerden birisinin rilifi atar

36- Bir gemide baş ırgatın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demirin (çıpanın) fundo ve vira edilmesi

37- Gemilerde yük almak veya tahliye etmek için kullanılan donanıma ne ad verilir?

A) Kreyn

38- Bir gemide mataforalar arıza yaparsa, aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?

Filikalar denize indirilemez

39- Aşağıdakilerden hangisi alev borulu kazanın bölümlerindendir?

A) Külhan

40- Aşağıdaki borulardan hangisi su borulu bir kazanın dışında yer alır?

A) Aşağı akış boruları

41- Kazan çalışmıyor ve tam dolu olarak muhafaza ediliyorsa tuzluluk testi ne kadar sürede bir yapılmalıdır?

A) Haftada bir

42- Aşağıdaki hangi besleme suyu sistemi yüksek basınçlı sistemlerde kullanılır?

A) Basınçlı besleme sistemi

43- Kondenser hotvelinin hacmi ile ilgili kural aşağıdakilerden hangisidir?

Yoğuşum pompasının tam kapasitesinde, onu 1 dakika besleyecek yoğuşum suyu hacmine sahip olmalıdır

44- Baketli bir hava pompası ne tür bir pompadır?

A) Tek etkili pistonlu pompa

45- Freon-134a veya Freon-22 gibi gazların, gemide kullanıldığı sistem aşağıdakilerin hangisidir?

A) Soğutma ve iklimlendirme sistemi

46- Disçarcından su girişine kaçak oluşan bir santrifüj pompanın olası arızası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Aşınma ringi bozulmuştur

47- Aşağıdakilerden hangisi bir valfın ana elemanı değildir?

A) Valf glendi

48- Kimyasal maddeleri taşıyan devrelerin valf boğazlarında conta malzemesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Neopren

49- Aşağıdaki malzemelerden hangisi tatlı su devrelerinde kullanılmamalıdır?

A) Bakır

50- Separatörlerin çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisi değildir?

Aynı özgül ağırlıktaki farklı cins maddelere göre ayırım yaparlar

51- Bir gemiyi iterek yanaştırmak veya düzeltmek için kullanılan donanıma ne ad verilir?

B) Tov vinci

52- Kazanların büyüklüğü ne ile ilgilidir?

A) Isıtma yüzeyi ve işletme basıncı ile

53- Alev borulu kazanlarda Brayn valfının bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazan arka aynasında tesviye şişesine yakın bir yerde

54- Ana ve yardımcı türbinlerden kazana taşınan yağ aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Kazan köpürmesi

55- Kondenser borularının dış yüzeylerinin temizliği aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A) Soda ile

56- Gemilerde soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkan aşağıdakilerden hangisidir?

Freon

57- Vakumlu fid suyu sisteminde buster pompaları çoğu zaman hangi türden pompalardır?

A) Santrifüj pompa

58- Tam açık ya da kapalı kullanılması gereken valf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geyt valf

59- Yakıt devrelerinin flençlerinde conta malzemesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

Bakır

60- Elektro-hidrolik dümen makinelerinin hidrolik donanımına ne ad verilir?

A) Telemotor

61- Aşağıdakilerden hangisi farklı havalandırma ile korozyon oluşumunu gerçekleştiremez?

Deniz suyu osmotik basıncının değişmesi

62- Gemilerin güverte yüzeylerine sırası ile hangi boyalar uygulanır?

Astar boya – antikorozif boya

63- Aşağıdakilerden hangisi yağlama yağlarının işlevlerinden biri değildir?

Sürtünen yüzeylerde oluşan mıknatıslanma olgusunu gidermek

64- Buhar dramında bulunan separatörlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buharın içindeki suyu ayırmak

65- Bir süperhiterin sıcaklığını kontrol eden eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atemperatör

66- Modern su borulu bir gemi kazanında kaynamayı önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Yüzey blöfü

67- Açık besleme suyu devresinde, besleme suyuna en fazla hava aşağıdaki hangi elemanda girer?

A) Hotvel

68- Yarı kapalı besleme sisteminde hava pompası yerine kullanılan eleman aşağıdakilerden hangisidir

A) Hava ecekteri

69- Yoğuşum pompaları hava emerse, kondenserin vakumu düşer. Bu nedenle aşağıdaki yöntemlerden hangisi pompaya uygulanır?

A) Yoğuşum suyu siil’i

70- Basma devresinde ervesıl (hava hücresi) bulunan pistonlu pompa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek etkili pompa

71- Difüzörlü bir santrifüj pompada, difüzör çıkışında akışkanın hangi özelliği artar?

A) Basıncı

72- 4 barlık bir su devresinde tek yönlü akış sağlayan valf aşağıdakilerden hangisidir?

Çalpara valf

73- Üç yollu veya dört yollu yapılıp hidrolik devrelerde kullanılan valf aşağıdakilerden hangisidir?

Musluk valf

74- Tam açık ya da kapalı kullanılması gereken valf aşağıdakilerden hangisidir?

B) Geyt valf

75- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kelebek valflar ya tam açık, ya da tam kapalı kullanılırlar

76- Pelesenkli şaft kovanlarının boğazlarında aşağıdaki salmastra türlerinden hangisi kullanılır?

A) Donyağlı

77- Bir geminin trimini düzenlemek için safra alınan veya boşaltılan tanklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş ve kıç pik tankları

78- Bir gemide kıç ırgatın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gemiden sahile verilen halatların gerdirilmesi

79- Kazanların büyüklüğü ne ile ilgilidir?

B) Isıtma yüzeyi ve işletme basıncı ile

80- Alev borulu kazanlarda Brayn valfının bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kazan arka aynasında tesviye şişesine yakın bir yerde

81- Aşağıdakilerden hangisi farklı havalandırma ile korozyon oluşumunu gerçekleştiremez?

Deniz suyu osmotik basıncının değişmesi

82- Gemilerin güverte yüzeylerine sırası ile hangi boyalar uygulanır?

Astar boya – antikorozif boya

83- Aşağıdakilerden hangisi yağlama yağlarının işlevlerinden biri değildir?

Sürtünen yüzeylerde oluşan mıknatıslanma olgusunu gidermek

Hiç yorum yok: